De persoonsgegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.
De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om een bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in jouw eigen belang is.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.localwineandfood.nl, waaronder die met betrekking tot de teksten en beelden berusten bij Melrose Place Catering. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via de website. Indien producten worden bezorgd, zal onze bezorger om legitimatie vragen indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn ondermeer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, waarna tenminste de bezorgkosten in rekening worden gebracht.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

De website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Wij streven ernaar jouw bestelling binnen zeven dagen te leveren, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid op een te late levering.

Alle prijzen getoond op onze website zijn inclusief BTW.